คลังเก็บป้ายกำกับ: BK8

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้งานต่างๆ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการพัฒนาการทำงานในยุคปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นึกว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการใช้งาน ส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่สามารถหยิบจับหรือสามารถมองเห็นได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็น CPU เมนบอร์ด การ์ดจอ ส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาที่อยู่ตลอดเวลา

เพราะผู้คนส่วนใหญ่กว่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประกอบคอมพิวเตอร์มีส่วนในการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ในการใช้ชีวิตของผู้คน ผู้คนมีความต้องการในการพัฒนารูปแบบในการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันอยู่ตลอดเวลา

ในยุคปัจจุบันจึงเห็นได้ง่ายว่าผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีการพัฒนารูปแบบในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตทั้งด้านต่างๆ ขอผู้คนให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเลือกที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างมาก ในการเข้าถึงการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามนี่จึงแสดงให้เห็นว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

หรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาการทำงาน รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน

รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิต ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันในส่วนการติดต่อสื่อสารและพัฒนาการทำงาน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานโดยมี AI เป็นปัจจัย 

รูปแบบในการทำงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการลดความซับซ้อนในการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตามอย่างที่รู้กันว่าบริษัทต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานมีการเก็บข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาในส่วนของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นปัจจัยในการทำงาน หรือการเพิ่มชุดข้อมูลต่างๆเพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีพนมกรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันทุกคนต้องยอมรับว่าการเข้ามาของ AI ได้ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

AI สามารถทำสิ่งต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการ search หาข้อมูลต่างๆการเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และเขียนสิ่งต่างๆออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นบทสรุปมากที่สุด สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ในยุคสมัยนี้ผู้คนต้องการความสนใจ

ในการพัฒนารูปแบบในการทำงานหรือการใช้ชีวิตข้างเยอะ ในส่วนของ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาวิเคราะห์รูปแบบการทำงานใหม่ๆให้หมด สร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบใบใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

อย่างไรก็ตามยุคสมัยนี้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงาน ลดความซับซ้อนในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการลดต้นทุนต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การใช้ AI คือสิ่งที่สามารถเรียนรู้รูปแบบการทำงานต่างๆได้รวดเร็ว นึกว่าจะเป็นรูปแบบงานที่มีความยากหรือความซับซ้อนก็สามารถพัฒนาและนำสิ่งเหล่านั้นมาเรียนรู้ปรับใช้ แล้วโดยเฉพาะถ้ายกตัวอย่างว่า AI คือสมอง ที่เป็นสมองเครื่องจักรกล

และแขนกลต่างๆคือชิ้นส่วนอวัยวะของ AI AI ก็จะสามารถเลือกและขยับ ชิ้นส่วนต่างๆไปตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับชิ้นส่วนต่างๆการเชื่อมหรือการกลึง ในส่วนนี้เองมีอะไรก็สามารถทำได้นี่จึงเป็นนวัตกรรมที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบของ AI ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และในอนาคต AI ก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นตัวแปรระหว่างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดระยะเวลาการทำงานรวมถึงสามารถลดต้นทุนได้ด้วย

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทมีความพยายามจะพัฒนาในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้มีส่วนร่วมกับการทำงานมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับมนุษย์หรือว่าทำงานโดยที่พึ่งพาแต่เพียงตัวเองเป็นเท่านั้น AI ก็สามารถทำได้ นี่ถือเป็นยุคสมัยที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นักพัฒนา AI ให้มีการใช้ประสิทธิภาพทางด้านต่างๆเพื่อดึงความสามารถออกมาให้ได้มากที่สุด 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอมีวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตามคงจะรู้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์เลยแต่ก่อนหน้านั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้คนสร้างขึ้นมา เพื่อรองรับต่อการคิดคำนวณหรือแก้ไขสมการที่มีความยาก

ผู้คนไม่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้สมองในการคำนวณหรือคิดตัวเลขอยู่ตลอดเวลา หากย้อนไปในอดีตยุคสมัยดึกดำบรรพ์ผู้คนมีความพยายามคิดค้นเครื่องมือจากอุปกรณ์ธรรมชาติ เพื่อในการคิดตัวเลขหรือคิดคำนวณในส่วนต่างๆ จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์นั่นก็คือในส่วนของลูกคิดคือส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของในส่วนนี้ ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากไม้เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการจดจำตัวเลขหรือการคิดคำนวณตัวเลขที่มีความซับซ้อนมาก

มนุษย์จึงใช้สิ่งเหล่านี้มาตลอดในส่วนของลูกคิดเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ในการค้าขายลงเรือสำเภาต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการนำสินค้าจำนวนมากขึ้นบนเรือเพื่อนำไปจำหน่าย สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เมื่อ 200 ปีก่อนก่อนคริสตกาล มีการคิดค้นในส่วนของการช่วยคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ

ลูกคิดถูกประดิษฐ์ขึ้นณตอนนั้นเพื่อช่วยในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆหรือจำนวนสินค้าเพื่อให้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อการจดจำของมนุษย์ และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาก็เป็นยุคเครื่องจักรกลที่มีการพัฒนาในส่วนของ นาฬิกาคิดคำนวณต่างๆ รวมถึงเครื่องคิดคำนวณปาสคาล

ในส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้การพัฒนาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในส่วนต่อมาคือการคิดเครื่องจักรกลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นเครื่องที่ทำโดยระบบกระแสไฟฟ้าและทำวงจรต่างๆประกอบด้วยหลอดไฟสูญญากาศ เพื่อทำให้เครื่องจักรเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้

และในยุคปัจจุบันก็เป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้คนใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันก็ถูกพัฒนาไปในสมาร์ทโฟนต่างๆและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมาย นี่เองคือนวัตกรรมของผู้คนที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาชีวิตอยู่เสมอ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือการต้องการที่จะคิดคำนวณหรือช่วยให้สามารถคิดตัวเลขที่มีความซับซ้อนได้ จนในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นจุดที่พิสูจน์ได้ว่ามนุษย์มีการพัฒนาอยู่เสมอในการใช้ชีวิต และการนำสิ่งเหล่านี้มาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

แนะนำคดมีความหวังว่าการพัฒนาของมนุษย์จะไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์จะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆที่มีความสามารถในการใช้งานได้อยู่เสมอและรองรับต่อการพัฒนาของผู้คน เพื่อให้ในยุคต่อไปมนุษย์จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างชีวิตให้ดีมากกว่าปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย  bk8

หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้

หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้สำหรับคนที่ชอบกินดื่มเที่ยวจะปลอดภัยจากโคโรน่า

           วิวัฒนาการของโรคเราในปัจจุบันนั้นนักวิทยาศาสตร์สามารถผลิตหุ่นยนต์ได้เพื่อที่จะได้นำหุ่นยนต์นั้นมาปฏิบัติงานแทนมนุษย์ ซึ่งบางนานั้นมนุษย์เราเองก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะจะเป็นการเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตอย่างเช่นการที่เรามีการสร้างหุ่นยนต์เพื่อให้ไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ซึ่งสามารถที่จะให้หุ่นยนต์เข้าไปทำการเช็คได้ว่าในเหตุเพลิงไหม้นั้นมีผู้รอชีวิตหรือไม่เพื่อที่จะได้ทำความช่วยเหลือ

ออกมาได้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นคนเข้าไปทำการตรวจสอบเองก็จะเกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปทำงานในครั้งนั้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการคิดค้นหุ่นยนต์เพื่อที่จะได้ออกมาทำงานแทนคนในกรณีที่งานนั้นเกิดความเสี่ยงซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่หุ่นยนต์นั้น

จะมาช่วยประชาชนทำงานแทนเพราะในตอนนี้หลายคนนั้นมีความเสี่ยงในการที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าดังนั้นบาร์บี้แห่งหนึ่งที่ประเทศเกาหลีใต้จึงได้นำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี้ออกมาเพื่อมาใช้ในบาร์ของตนเองโดยวิวัฒนาการที่ว่านี้ก็คือการที่นำหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายคนมาทำหน้าที่เป็นบาร์เทนเดอร์แทนคนแท้ๆคอยชมเหล้าและผสมน้ำแข็งให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่บาร์แห่งนี้

ซึ่งจะมีการนำหุ่นยนต์นั้นมาใช้ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ใกล้ชิดกับพนักงานบาร์มากนักเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาขึ้นได้เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ประชาชนนั้นสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแล้ว

ดังนั้นคนส่วนใหญ่เมื่อได้ทำงานแล้วก็มักจะเกิดความเครียดหลายคนจึงอยากผ่อนคลายหลังจากเลิกงานด้วยกันมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์แต่ก่อนหน้านี้ประเทศเกาหลีใต้มีปัญหาว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านแล้วมีการมาแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าให้กับคนอื่นทำให้กิจการบาร์แถว อิแทนวอน ต้องปิดกิจการชั่วคราวไปดังนั้นบาร์และผับส่วนใหญ่จึงต้องออกนโยบายหาแนวทางป้องกันการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ซึ่งเขาได้นำนวัตกรรมการนำหุ่นยนต์มาใช้ต้อนรับลูกค้าเพื่อหวังว่าวิธีนี้จะทำให้ลูกค้ามั่นใจอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ผับของเขาเพราะลูกค้าจะได้สัมผัสกับตัวพนักงานที่เป็นมนุษย์นั้นน้อยลงโดยสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ในการดูแลลูกค้าแทนพนักงานที่เป็นคนนั่นเอง

สำหรับหุ่นยนต์ที่ทางบาร์แห่งหนึ่งได้เอาออกมาใช้ต้อนรับลูกค้านั้น มีโค้ดเนมว่า cobo ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นมีความสูงอยู่ที่ 150 เซนติเมตรและมีความสามารถทำไร่หลายอย่างเหมือนกับคนแท้ๆเลยทีเดียว

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

รู้หรือไม่ว่าAndroid  Appคืออะไรและสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ไหน 

 

             หากพูดถึงระบบปฏิบัติการ Android  ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคือโทรศัพท์มือถือของเครื่อง Android นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ของเครื่อง Android นั้นมักจะเป็นมือถือรุ่น Samsung   OPPO   และอื่นๆอีกมากมายและโดยปกติแล้วเครื่อง Android นั้นมักจะมีการให้โปรแกรมฟรีบนระบบปฏิบัติการ Android หรือที่เราเรียกว่า Android App

ซึ่งภายในของ Android App นั้นจะมีการให้ลูกค้าของ Android ได้เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหนังโปรแกรมเพลงหรือแม้แต่โปรแกรมเกมสำหรับคำว่า app นั้นเป็นคำย่อภาษาอังกฤษซึ่งมีการย่อมาจากคำว่า Application หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนั้น

ก็แปลว่าโปรแกรมนั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วใน Application ของ Android นั้นจะมีให้ดาวน์โหลดแอปต่างๆได้ฟรีหลายรายการซึ่งจะมีการออกมาประกาศตามสื่อต่างๆว่าในช่วงเดือนไหนที่มีการให้ฟรีอะไรบ้างหรือถ้าเรากดเข้าไปดาวน์โหลดจริงๆเวลาที่เราดาวน์โหลด App นั้นจะมีการบอกอยู่แล้วว่า Appที่เราอยากจะดาวน์โหลดนั้น ฟรีหรือคิดค่าบริการเท่าไหร่กันแน่เป็นการให้ข้อมูลก่อนที่เราจะตัดสินใจดาวน์โหลด

ซึ่งการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Application Free หรือเป็น Application ที่เสียค่าบริการก็แล้วแต่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store ซึ่งในโทรศัพท์มือถือของ Android นั้นจะมี App Google Play Store ประจำเรื่องไว้ให้อยู่แล้วดังนั้นเมื่อเรามีการจะมีการเข้าไปใช้งานแอป Google Play Store นั้นเราก็เพียงแค่มีการลงทะเบียนเข้าไป

ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าไปใช้งาน Google Play Store นั้นไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดเพียงแค่เรามี Email ของ Gmail กดเข้าไปที่ Google Play Store เราก็เลือกทำการลงทะเบียนใส่อีเมลและรหัสผ่านลงไปหลังจากนั้นเราก็สามารถเข้าไปใช้บริการแอป Google Play Store ได้หลังจากนั้นเป็นต้นไปซึ่งเราสามารถที่จะไปค้นหา Application ต่างๆที่เราอยากจะดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น App Game หรือ App ถ่ายรูปต่างๆ

ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานในครั้งต่อไปได้เลย   สำหรับ App ฟรีที่มีการออกมาให้ลูกค้าของ Android มีการใช้งานฟรีนั้นเป็นโปรแกรมที่ทีมงานนักสร้างโปรแกรมต่างๆเอาไว้มาสมนาคุณลูกค้าและเป็นการเรียกลูกค้าให้หันมาซื้อโทรศัพท์มือถือของ Android

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้โทรศัพท์มือถือ Android สามารถขายออกได้โดยมีการแข่งขันกันระหว่าง Android และ iOS ซึ่งขั้นตอนการดาวน์โหลดเกมหรือแม้แต่แอปอื่นออกมาใช้งานระหว่าง Android และ iOS นั้น

แทบจะไม่แตกต่างกันเลยแต่ว่าขั้นตอนการลงทะเบียนของ iOS นั้นจะยุ่งยากมากกว่าดังนั้นหากใครที่ไม่ชอบความยุ่งยากและต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วในการใช้งานก็สามารถที่จะใช้มือถือของระบบปฏิบัติการ Android ได้

 

สนับสนุนโดย  bk8

มารยาทที่ดีของการเล่น facebook

          เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีกับ Facebook และหลายๆคนคงเคยเข้าไปเล่นกันบ้างแล้วและรู้วิธีการเล่นกันเป็นอย่างดีซึ่งการเล่น Facebook นั้นก็จำเป็นต้องมีมารยาทที่ดีเช่นเดียวกับการมีมารยาทที่ดีกับคนในสังคมเช่นเดียวกันเพราะถึงแม้ในโลกโซเชียลจะมีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่เห็นหน้ากัน

แต่ก็ยังเป็นคนที่เรารู้จักพบเจออยู่เป็นเสมอเสมอดังนั้นวันนี้เราจึงมาดูวิธีการใช้งาน Facebook ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นมารยาทที่ดีในสังคม Facebook

        อย่างแรกเลยส่วนใหญ่เวลาเล่น Facebook เรามักจะเห็นว่ามีคนมาขอเป็นเพื่อนกับเราซึ่งถ้าเกิดเราตั้งไว้เป็นแบบ Private ก็จะมีแค่คนที่เรารู้จักเป็นเพื่อนของเราหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเท่านั้นที่จะสามารถมาขอเป็นเพื่อนกับเราได้ซึ่งบุคคลเหล่านี้เราควรที่จะรับเขาเป็นเพื่อนหากเขามีการมาขอเป็นเพื่อนกับเราเพราะเป็นมารยาททางสังคมและเป็นการถนอมน้ำใจกันลองคิดดูว่าถ้าคุณไปขอเป็นเพื่อนกับคนอื่นแล้ว

ถูกปฏิเสธคุณจะรู้สึกอย่างไรดังนั้นหากเราไม่อยากรับเพื่อนเพิ่มเราก็ควรจะมีการตั้งค่าไม่ให้คนอื่นเห็นหรือให้เห็นได้เฉพาะคนที่เราต้องการให้เห็นเท่านั้น  และหลังจากที่เรามีการเปิด Facebook เป็นของตนเองแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพื่อนๆเข้ามากด Like หรือเขียน comment มาถึงเรา

ดังนั้นสิ่งที่ควรมีมารยาทที่ดีสมควรทำนั่นก็คือการตอบคอมเม้นของทุกคนที่เข้ามาเขียนถึงเรารวมถึงเราควรจะไปกด Like หรือกดแสดงความรู้สึกกับ Facebook ของคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนกับเราบ้างไม่ใช่รอให้เขามากดให้เราแค่อย่างเดียวเท่านั้นและถ้าหากใครที่มีเพื่อนชอบเขียนข้อความด้วยถ้อยคำรุนแรงเวลาที่เราจะไปเขียนคอมเม้นในเฟซของเพื่อนของเรานั้นก็ควรจะเขียนพูดคุยกันด้วย

การใช้ถ้อยคำสุภาพแสดงความคิดเห็นกันดีๆไม่ต่อว่ากันและไม่ใช่ถ้อยคำรุนแรงเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันเอาไว้รวมถึงหากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ควรพูดจากันดีๆคนเราย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันได้และเมื่อเจอข่าวสารอะไรที่อยากจะแชร์ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าข่าวสารนั้น

สามารถแชร์ได้หรือไม่และแชร์แล้วจะมีผลกระทบอะไรกับเราหรือคนรอบข้างของเราหรือไม่ ที่สำคัญหากจะมีการแท็กรูปไปให้กับเพื่อนๆควรมีการขออนุญาตเขาก่อนเพราะบางคนก็อาจจะไม่สะดวกที่จะรับแท็กจากเราก็เป็นไปได้และนี่เป็นมารยาทที่ดี ที่ควรทำอย่างยิ่ง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

เมื่อ เคอร์ฟิว เปลี่ยนวิถีชีวิตของบางคน

จากมาตรการพระราชกำหนดให้ประเทศไทยมีเคอร์ฟิว งดออกจากบ้านในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น ทำให้หลายๆ คนต้องมีวิถีการดำเนินชีวิตกันพอสมควร เพราะเรื่องนี้ถือว่าไม่ยากเลยสำหรับคนที่ชอบกลับบ้านตอนเย็นเป็นปรกติ แต่กลับบางคนที่ชอบเข้าสังคมหรือชอบกิจกรรมนอกบ้าน

ก็อาจจะเกิดความเหงา ความเครียด หรือเบื่อหน่ายได้ แต่ว่าถึงแม้จะเหงาหรือเครียดอย่างไรในเวลานี้เราก็ควรจะต้องทำ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นหากใครที่มีอาการตามที่กล่าวมา เราควรจะจัดการกับความรู้สึกนั้น

เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่มีความสุขขึ้น ซึ่งอาจจะใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นตัวกลางในการพบปะเพื่อนๆ คลายเหงาก็ได้  เช่น

งดปาร์ตี้ที่ร้านนอกบ้าน แต่มาเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้ออนไลน์ วิธีนี้น่าจะช่วยให้คนที่ชอบเข้าสังคมกลับมามีความสุขอีกครั้ง โดยใช้วิดีโอคอลให้เป็นประโยชน์ นัดเพื่อนๆผ่านออนไลน์ได้เลย แล้วจัดเครื่องดื่มของแต่ละคนไว้ แล้วเปิดหน้าร่วมดื่มกันพูดคุยกันให้สนุกสนานเลย หรือจะเป็นการทำลิสต์ดูหนัง ฟังเพลงที่ตัวเองชื่นชอบ เพราะเมื่อกลับบ้านเร็วขึ้น ก็จะมีเวลามากขึ้น คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งดูหนัง ฟังเพลงที่ชอบให้อิ่มเอมใจ 

และการงดกินข้าวนอกบ้าน โดยเปลี่ยนมาทำอาหารกินเองที่บ้าน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากๆ เพราะการทำอาหารกินเองที่บ้านนั้น ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยแก้เบื่อและคลายเครียดได้อีกด้วย และที่สำคัญนั้นจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยกว่าการไปนั่งกินอาหารนอกบ้าน รวมไปถึงช่วงนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยไกลจากโรคระบาดอีกด้วย

ซึ่งถ้าหากใครไม่เคยเข้าครัว ก็ลองเข้าสักครั้งก็ไม่เห็นเป็นไร ได้ประสบการณ์อีกแบบในช่วงที่มีเวลาว่าง อร่อยไม่อร่อยไม่ว่ากัน ก็ฝีมือเราเองนี่น่า

สำคัญที่สุดการที่มีประกาศเคอร์ฟิวนั้น อาจจะทำให้ใครหลายคนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น ได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง ทบทวนสิ่งดีและสิ่งไม่ดีที่ได้ทำมา เพื่อเอามาปรับใช้หลังจากที่สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลาย และอีกทั้งจะได้ปรับความสมดุลให้กลายเป็นคนนอนเร็วและพักผ่อนอย่างเพียงพอ

รับรองว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอน แต่ถ้ายังนอนดึกเป็นกิจวัตรเหมือนเดิมอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ และส่งผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเคอร์ฟิวนี้ หากเรารู้จักปรับตัวและเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเอง มันจะทำให้มีอะไรดีๆตามขึ้นมาอีกเยอะ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  BK8