งานที่หายไปและปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังถูกพัฒนา 

อย่างที่รู้กันในยุคปัจจุบันที่มีการพยายามพัฒนาในสวนปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์คือสมองกลที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้คล้ายกับมนุษย์ ถูกโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการโปรแกรม คนในยุคปัจจุบันมีการทำงานที่มีการพัฒนาทางด้านไอทีค่อนข้างเยอะ ปัญญาประดิษฐ์ถูกเข้ามาทำงานในส่วนต่างๆแทนมนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงทำให้แน่นะอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ที่งานของผู้คนจะหายไปมากยิ่งขึ้น

ผู้คนจะถูกแย่งงานทางด้านต่างๆและจำเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นศักยภาพในการทำงานด้านต่างๆให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่จะไปในยุค ต่อๆไปก็จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาและงานเก่าๆก็จะหายไป ยกตัวอย่างเช่นงานที่เกี่ยวกับทางด้านการใช้แรงงานต่างๆที่มีการขนย้ายต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันก็มีในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆที่มารองรับต่อการขนย้ายสิ่งของ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นนายกปัจจุบันที่แท็กซี่ มีการปรับตัวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาควบคุมรถยนต์ตัดปัญหาทางด้านโชเฟอร์ที่ขับโดยที่มีความง่วงหรือมีความเสี่ยงในการขับรถ นี่จะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่เสมอให้นวัตกรรมเหล่านั้น มาทำงานแทนมนุษย์ สมองกลหรือสมองคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความพยายามจะพัฒนา

ถ้ามีการพัฒนาถึงขั้นสุดแล้วในปัญญาประดิษฐ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานในหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านศิลปะ งานใช้แรงงาน หน่วยงานพัฒนาทางด้านต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้คนมีความพยายามจะพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ให้เข้าต่อทุกอาชีพ จึงทำให้ในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ว่างานต่างๆจะหายไปและผู้คนจะหางานได้ยากมากขึ้น แต่ในส่วนนี้เองหลายฝ่ายก็ออกมาบอกว่าในอนาคตงานที่หายไปเป็นความจริง

แต่อย่างไรก็ตามงานที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้คนที่สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์หรือซ่อมบำรุงในปัญญาประดิษฐ์ ดูนักซอฟต์แวร์ที่ในปัจจุบันมีความต้องการอย่างยิ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้พัฒนาในส่วนของไอทีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือพัฒนาสกิลทั้งด้านการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับต่อยุคอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า ในวันข้างหน้าอาจจะมีงานหลายรายงานที่เปลี่ยนไปและมีในส่วนหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทน

อย่างไรก็ตามถ้าหากมีการพัฒนาและปรับใช้ความรู้ต่างๆในยุคปัจจุบันและมีการเรียนรู้ทางด้านต่างๆ ก็จะมีความสามารถในการค้นหางานใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะงานที่หายไปก็จะมีงานเพิ่มขึ้นมาใหม่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็มีความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงหรือแม้แต่จะเป็นนักซอฟแวร์ ที่ไหนนาคตมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

 

สนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์