การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอมีวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตามคงจะรู้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์เลยแต่ก่อนหน้านั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้คนสร้างขึ้นมา เพื่อรองรับต่อการคิดคำนวณหรือแก้ไขสมการที่มีความยาก

ผู้คนไม่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้สมองในการคำนวณหรือคิดตัวเลขอยู่ตลอดเวลา หากย้อนไปในอดีตยุคสมัยดึกดำบรรพ์ผู้คนมีความพยายามคิดค้นเครื่องมือจากอุปกรณ์ธรรมชาติ เพื่อในการคิดตัวเลขหรือคิดคำนวณในส่วนต่างๆ จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์นั่นก็คือในส่วนของลูกคิดคือส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของในส่วนนี้ ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากไม้เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการจดจำตัวเลขหรือการคิดคำนวณตัวเลขที่มีความซับซ้อนมาก

มนุษย์จึงใช้สิ่งเหล่านี้มาตลอดในส่วนของลูกคิดเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ในการค้าขายลงเรือสำเภาต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการนำสินค้าจำนวนมากขึ้นบนเรือเพื่อนำไปจำหน่าย สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เมื่อ 200 ปีก่อนก่อนคริสตกาล มีการคิดค้นในส่วนของการช่วยคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ

ลูกคิดถูกประดิษฐ์ขึ้นณตอนนั้นเพื่อช่วยในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆหรือจำนวนสินค้าเพื่อให้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อการจดจำของมนุษย์ และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ในยุคต่อมาก็เป็นยุคเครื่องจักรกลที่มีการพัฒนาในส่วนของ นาฬิกาคิดคำนวณต่างๆ รวมถึงเครื่องคิดคำนวณปาสคาล

ในส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้การพัฒนาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในส่วนต่อมาคือการคิดเครื่องจักรกลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นเครื่องที่ทำโดยระบบกระแสไฟฟ้าและทำวงจรต่างๆประกอบด้วยหลอดไฟสูญญากาศ เพื่อทำให้เครื่องจักรเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้

และในยุคปัจจุบันก็เป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้คนใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันก็ถูกพัฒนาไปในสมาร์ทโฟนต่างๆและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมาย นี่เองคือนวัตกรรมของผู้คนที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาชีวิตอยู่เสมอ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆคือการต้องการที่จะคิดคำนวณหรือช่วยให้สามารถคิดตัวเลขที่มีความซับซ้อนได้ จนในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นจุดที่พิสูจน์ได้ว่ามนุษย์มีการพัฒนาอยู่เสมอในการใช้ชีวิต และการนำสิ่งเหล่านี้มาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

แนะนำคดมีความหวังว่าการพัฒนาของมนุษย์จะไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์จะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆที่มีความสามารถในการใช้งานได้อยู่เสมอและรองรับต่อการพัฒนาของผู้คน เพื่อให้ในยุคต่อไปมนุษย์จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างชีวิตให้ดีมากกว่าปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย  bk8