คลังเก็บหมวดหมู่: ประวัติศาสตร์

ญี่ปุ่นบุกรุกรานเขตพื้นที่ ของประเทศไทย

กองทัพไทยไม่สามารถที่จะสู้กองทัพของญี่ปุ่นทหารหารและตำรวจตลอดชนยุวชนทหารของชาติก็ได้ปฏิบัติทำหน้าที่ป้องกันบูรณะภาพอาณาจักรของประเทศไทยอย่างสุดฝีมือ  ญี่ปุ่นบุกรุกรานเขตพื้นที่  เป็นวีรกรรมที่สรรเสริญกันอย่างยิ่งภายประชาชนไทยนั้นเมื่อได้ทราบจากคำแถลงของรัฐบาลว่าไทยยินยอมให้ญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศหลังจากทหารและตำรวจได้บาดเจ็บและล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากก็แค้นใจที่ไม่มีทางแก้มือผู้รุกราน

ซึ่งในช่วงบ่ายของวันที่8ธันวาคมชาวกรุงจำนวนมากได้ยืนชุมนุมกับเต็มถนนในพระนครน้ำตาไหลอาบหน้าด้วยความเจ็บใจที่ได้เห็นทหารญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองหลวงอย่างนวลประจักษ์พยานว่าคนไทยเครียดแค้นชิงชังผู้รุกรานได้มีปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวันวอชังจันทารามเฮลั่นฉบับวันที่18ธันวาคมปีคริสตศักราช1941ลงข่าวตามรายงานของผู้สื่อข่าวที่ได้รอดออกไปจากประเทศไทยว่าชาวไทยได้ทราบว่าไทยได้ยอมจำนนด้วยการสะท้อนใจอย่างรุนแรงจนน้ำตาไหลอาบหน้า

ญี่ปุ่นบุกรุกรานเขตพื้นที่  นอกจากนี้ยังได้ยืนงงอยู่บนตามท้องถนนหนทางความคาดคะเนของทูตอังกฤษถูกต้องภายในสองสามวันญี่ปุ่นก็ได้เริ่มของเจรจาเปลี่ยนข้อตกลงในวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2484รัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นก็ได้ทำกติกาพันธมิตรทางทหารมีความว่าแต่ละฝ่ายจะเคารพเอกราชและอธิปไตยซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในด้านการเมืองการทหารและเศรษฐกิจถ้าฝ่ายใดพิพากกับประเทศที่สามจะไม่แยกคำสัญญาในสันติภาพกติกานี้มีโปโตคอนรับว่าญี่ปุ่นจะช่วยใหไทยได้ดินแดนคืนจากอังกฤษไทยจะช่วยญี่ปุ่นในการสงครามกับประเทศตะวันตก

ดังนั้นคณะรัฐมนตรีเริ่มมีความเห็ฯแตกต่างกันฝ่ายหนึ่งได้มองเห็นว่าญี่ปุ่นจะชนะสงครามโดยให้ไทยเข้าข้างทางญี่ปุ่นเพื่อผลประโยชน์ของชาติอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เห็นว่าควรยืนยันในความเป็นกลางไม่ขัดขวางหรือเข้ากับญี่ปุ่นอย่าทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรคิดว่าไทยเป็นศัตรูของเขา

ในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2484ได้มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสามคนคือ นายปรีดี พนมยง พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังและได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายดิเรก ชัยนาม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีการต่างประเทศเป็นเอกอากราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว นายวิราช โอสถานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องจากนี้ฝ่ายญี่ปุ่นรู้ว่ารัฐมนตรีทั้งสามคนนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2485รัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาเมื่อเวลา12นาฬิกาดังนี้โดยที่ฝ่ายอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้ทำการรุกรานประเทศไทยมาเป็นลำดับโดยส่งทหารรุนล้ำเขตแดนเข้ามาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งเครื่องบิบนรอบเข้ามาทิ้งระเบิดบ้านเรือของราษฎรผู้ประกอบการหาเลี้ยงชีพปกติ

 

สนับสนุนโดย.    เครื่องช่วยฟัง