ธุรกิจการส่งออกสินค้าหยุดชะงัก

ธุรกิจการส่งออกสินค้าหยุดชะงักเพราะปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

        กระแสความแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19ยังคงมีผลต่อเนื่องจากปัญหาธุรกิจต่างๆภายในประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกต่างประเทศนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นการแทบจะงดการส่งออกเลยก็ได้เพราะในปัจจุบันนี้หลายประเทศ ไม่มีการประกาศปิดประเทศไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อต้องการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  

ดังนั้นแม้แต่ภายในประเทศเองการซื้อขายสินค้าก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก สินค้าที่จะสามารถขายได้ดีในช่วงเวลานี้จึงเป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อไวรัสโควิด -19ได้ส่วนสินค้าอื่นๆแทบจะไปเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยในทันทีและผู้คนเริ่มมีการประหยัดเกี่ยวกับการใช้เงินกันมากขึ้นก็ไม่รู้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19จะมียาวนานมากแค่ไหนในความคิดนี้ไม่ได้มีผลเฉพาะนักธุรกิจภายในประเทศไทยเท่านั้น

นักธุรกิจต่างประเทศเองก็มีความคิดแบบเดียวกันนี้เช่นกันจึงทำให้การเจรจาซื้อขายกันระหว่างประเทศต้องมีการหยุดชะงักลงไปถึงแม้ว่าจะรับสินค้านำเข้ามาขายในประเทศไทยได้แต่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้ากันในขณะนี้เพราะต้องการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นเท่านั้นและความคิดนี้ของนักธุรกิจต่างประเทศก็เช่นเดียวกันจริงงดการรับสินค้าของประเทศไทยเข้าไปจำหน่ายในประเทศของตนเอง

เพราะถึงแม้ว่าเขาจะรับสินค้าของประเทศไทยเข้าไปจำหน่ายเขาก็ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับประชากรของเขาได้เราทุกคนต่างก็ต้องพยายามเซฟเงินของตนเองเอาไว้ใช้ยามจำเป็นทั้งนั้นซึ่งส่งผลให้ธุรกิจการส่งออกต้องหยุดชะงักตามกันไปเป็นลูกโซ่ทั่วโลกหากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ยังไม่สิ้นสุด เศรษฐกิจการส่งออกก็คงยังไม่กระเตื้องขึ้นมาเพราะใครใครก็คงไม่กล้าที่จะลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ เพราะถึงแม้ว่าจะมีเงินลงทุนแต่เมื่อนำมาขายในประเทศของตนเองแล้วไม่สามารถกระจายสินค้าออกไปจำหน่ายได้ก็มีแต่เจ็บตัวขาดทุนเท่านั้นเองดังนั้นจึงส่งผลให้เจ้าของธุรกิจที่ผลิตของเพื่อจัดส่งออกมีปัญหาด้านการเงินทันทีพอได้มีการนำเงินไปลงทุนสำหรับการผลิตแล้ว

แต่ไม่สามารถส่งสินค้าออกไปได้เงินลงทุนจึงจม แล้วไม่สามารถหาเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี้ที่เจ้าของกิจการไปกู้มาลงทุนก่อนได้เกิดเป็นปัญหาตามมามากมายที่ปัจจุบันทางรัฐบาลเองก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจ้าของกิจการต่างๆเพราะในตอนนี้บริษัทร้านค้าต่างๆต่างก็ออกมาเรียกร้องแจ้งปัญหาถึงผลกระทบที่บริษัทของตนเองได้รับและต้องการให้รัฐบาลออกมาช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

เพราะผลกระทบในครั้งนี้มีเป็นหลายพันบริษัทที่ปิดตัวลงไปและยังมีอีกหลายบริษัทที่กำลังจะปิดตัวตามบริษัทที่ปิดตัวไปก่อนหน้าผลกระทบของการระบาดไวรัสโควิด -19ยาวนานเกินไปจนเจ้าของบริษัททั้งหลายเริ่มหมดแล้วยื้อ ซึ่งคงต้องปล่อยให้กิจการของตนเองปิดตัวลงจะเป็นผลดีที่สุด