ประโยชน์ดีๆที่เราจะได้จากการใช้คอมพิวเตอร์

 อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของคนเราเข้าไปแล้ว เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น

เรามาดูกันว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไรบ้างในการดำรงชีวิตของเราในแต่ละด้าน

 •  ประโยชน์ทางด้านการศึกษา  สำหรับเรื่องของการเรียนนั้นคอมฯ ช่วยให้เราสามารถหาความรู้จากแหล่งอื่นอื่นได้ง่ายดาย เป็นแหล่งความรู้ที่ดีที่สุด เพราะจะมีข้อมูลของทั่วโลกอยู่ในนี้ให้เราค้นหาได้ รวมถึงเราสามารถนำคอมฯมาเป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งข่าวสารไปยังผู้อื่นได้
 • ด้านการสื่อสารนั้นคอมฯ สามารถช่วยให้เราติดกับเพื่อนเพื่อนและคนอื่นอื่น จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลานานในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่อยู่ต่างที่ ต่างถิ่น
 • ด้านการบริหารประเทศนั้น คอมฯจะเป็นตัวส่งข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลส่งถึงประชาชน และนำข้อเรียกร้องจากประชาชนส่งถึงรัฐบาลได้
 • ด้านสังคม  จะเป็นการใช้คอมฯในการเก็บรวบรวมสถิติต่างต่าง ทั้งยังคำนวณถึงปัญหาที่อาจจะมีขึ้นอนาคต 
 • ด้านวิศวะกรรม ก็มีการนำคอมฯมาใช้ในการออกแบบ  การจำลองโครงสร้างจำลองแบบแปรนต่างต่าง
 • ด้านวิทยาศาสตร์ก็มีการทำงานวิจัย เก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัย การทดลอง
 • ด้านการแพทย์ นำมาช่วยบันทึกสถิติการรักษา และช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการรักษา ช่วยให้ลดความเสี่ยงในการที่จะรักษาคนไข้ผิดพลาด และสามารถช่วยกระจายข้อมุลการรักษาคนไข้ที่ถูกต้องส่งต่อไปยังหมอตามที่ต่างต่างได้
 • ด้านอุตสาหกรรม  ช่วยลดปัญหาด้านการขาดแรงงาน และช่วยคำนวณจำนวนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลกำไรให้ได้ รวมถึงยังช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือทำงานที่คนเราไม่อาจจะเข้าไปทำได้  แถมยังช่วยควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และยังได้จำนวนตามที่เราต้องการได้อีกด้วย
 • ด้านธุรกิจนั้น คอมฯจะช่วยเป็นหนทางที่เราจะเสนอสินค้าให้กับคนอื่นอื่นได้รู้จัก และยังช่วยตรวจเช็คและยังสามารถสั่งซื้อของต่างต่างได้ด้วย  ช่วยในเรื่องของการขยายช่องทาง การทำธุรกิจให้กับคนที่มีเงินน้อย และยังเป็นช่องทางในการเพิ่มความสบายให้เราสำหรับการที่เราจะสั่งซื้อของหรือว่าจะขายของไปทั่วโลก
 • ด้านการธนาคาร ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานและยังเป็นการบริการให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วอีกด้วย
 • ด้านสำนักงาน เราก็จะได้ไม่ต้องสินเปลืองเงินในการซื้อกระดาษ โดยหันมาเปลี่ยนเป็นการส่งเอกสารหากันผ่านทางอีเมลล์แทน

 

ขอบคุณ next88  ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด