คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบริษัท 

มีบุคลากรจำนวนมากในธุรกิจต่างๆที่ถูกไล่ออกในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีบริษัทมากมายที่ทำการปิดตัวลง และมีความจำเป็นจะต้องลดจำนวนพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรของตัวเอง นิดนึงทำให้ผู้คนต่างๆมีความตื่นตระหนกอย่างมากเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนี้มีทีท่าว่าจะกินเวลาอีกหลายปี

ทำให้ผู้คนจำเป็นจะต้องมีการมองหาศักยภาพของตัวเองใหม่ๆเพื่อตอบรับต่อการพัฒนาให้บริษัทมีความสนใจ บริษัทส่วนใหญ่จะให้คุณค่ากับพนักงานที่มีประโยชน์กับบริษัทตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานพร้อมทั้งมาก หรือสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้ดีเสมอ รวมถึงคนที่มีความสามารถเฉพาะทาง

ผู้คนเหล่านี้จะถูกคัดออกเป็นคนท้ายๆ แต่สิ่งเหล่านี้เองในปัจจุบันก็สามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้คอมในการค้นหาสิ่งต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ในยุคปัจจุบันเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นของผู้คน

รวมทั้งบริษัทต่างๆมีความคิดเห็นหรือสนใจในการนำเข้าเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดต้นทุน บุคลากรแรงงานภายในองค์กรส่วนใหญ่ใช้ในส่วนของแรงงานจำนวนมากและมีปัญหาที่ในส่วนของต้นทุน คนในประเทศไทยต้องยอมรับว่าในราคาของแรงงานมีราคาที่สูงกว่าเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก มีราคาต้นทุนของแรงงานอยู่ที่ประมาณ 80-90 บาท แต่ในประเทศไทยอยู่ที่ราคา 300 บาทต่อ 1 วัน

นี่คือทำให้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่อนข้างสูงจึงทำให้มีความสนใจในการปรับลดลงของแรงงาน และนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการทำงานแทน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมสิ่งต่างๆภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหุ่นยนต์ในการหยิบจับหรือประกอบรวมทั้งเชื่อม

หรือเป็นหุ่นยนต์ในสายการผลิตก็สามารถนำเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้ โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมอีกที นี่ถึงเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ  หากใครที่มีความต้องการที่จะพัฒนาในส่วนของการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในส่วนของคณะเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนอยู่อย่างรวดเร็ว และงานที่หายไปจะสร้างงานใหม่ขึ้นมา

การที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนทำให้คนตกงานจำนวนมาก อย่างไรก็ตามต้องอย่าลืมว่างานที่หายไปในส่วนนั้นก็สามารถสร้างงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ จะสามารถพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันต่ออาชีพที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ๆได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นรายงานต่างๆที่มีการตกงานเนื่องจากมีหุ่นยนต์ที่หยิบจับสิ่งของ

หรือประกอบสิ่งของเข้ามาทำงานแทน อย่างไรก็ตามต้องอยู่หรือว่าหุ่นยนต์นั้นสามารถเสียหรือว่าเกิดการผิดพลาดได้ที่เหล่านี่เองจึงเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาแล้วคือซ่อมบำรุงช่างที่ดูแลในส่วนของ นี่จึงเป็นในส่วนของงานที่หายไปและงานที่เพิ่มขึ้นมา เอาบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์