คลังเก็บผู้เขียน: admin

ยุคสมัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก่อนหน้านี้คอมพิวเตอร์เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้คิดในส่วนของเลขเท่านั้นยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ คือในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุใกล้ตัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอามาทำในส่วนของการคิดคำนวณ ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของลูกคิดที่ถูกผลิตมาจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆอีกมากมาย

ในยุคสมัยก่อนซึ่งมีการผลิตคิดค้นปกรณ์ที่ใช้คำนวณเพราะเนื่องจากการขายสินค้าในประเทศต่างๆมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินเรือ เพราะเมื่อก่อนไม่มีการเปิดแผนที่ต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีการขนสินค้าลงเรือเป็นจำนวนมากๆ สินค้าเหล่านี้ที่เป็นจำนวนมากในการขายแต่ละครั้งมีการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง

จึงจำเป็นจะต้องมีการคิดคำนวณรวมถึงในการหาคำตอบที่ง่ายที่สุด ลูกจึงเข้ามาเป็นสื่อกลางในการคิดคำนวณรวมถึงพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด

มีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มต้นก็ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่ แต่มีการพัฒนาของมนุษย์อยู่เสมอมนุษย์มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถผลิตได้หรือคิดค้นได้ในยุคนั้น เข้ามารวมกับในส่วนของคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็ใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นติดต่อวิทยุสื่อสารหรือใช้ในการคำนวนสูตรง่ายๆ แล้วยังมีคนอื่นอีกมากมาย

ที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการหรือการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใช้ในส่วนของการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้คนมีรูปแบบในการทำงานมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเพื่อรองรับการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นเซลล์ในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกหรือประมวลผลต่างๆ

แต่อย่างไรก็ตามยังมีความต้องการในการคล่องตัวที่จะไปหาลูกค้าหรือนำเสนองานให้ลูกค้าได้ หากจำเป็นจะต้องมีการยก PC ขนาดใหญ่ไปก็คงจะไม่สะดวกสบายนี่เองจึงมีการผลิตในส่วนของ iPad หรือแม้แต่จะเป็น Notebook ขึ้นมารองรับการใช้งานผู้คน หรือรูปแบบในการทำงานของเซลล์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดยิ่งเป็นรูปแบบหรือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีผลต่อการใช้งานของผู้คนอย่างยิ่ง ผู้คนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึงผู้คนในยุคปัจจุบันก็มีการซื้อสมาร์ทโฟนเพราะมีราคาที่ค่อนข้างถูกและเข้าถึงง่าย ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายรวมถึงในการประมวลผลด้วยความต่างๆที่

การเติบโตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีการสิ้นสุดจะมีการพัฒนาตลอดเวลา ผู้คนสามารถพัฒนาในส่วนของความคิดความรู้รวมถึงนำนวัตกรรมใหม่ๆมาสร้างสิ่งประดิษฐ์มากมายให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต แล้วอย่างอื่นอีกมากมายที่พวกคนใช้ในส่วนของแอพพลิเคชั่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานดำเนินชีวิตต่างๆเองก็ตาม นี่จึงเป็นยุคสมัยของอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ 

 

สนับสนุนโดย  next88 มือถือ

การสร้างอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานทุกคน ผู้คนในปัจจุบันสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น และใช้เวลารวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการทำงานแต่ละอย่าง เพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการควบคุมผ่านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ได้ลงเอาไว้

รวมถึงมีระบบปฏิบัติการอย่างในส่วนของ Windows ที่เข้ามาควบคุมดูแลจัดการในส่วนของหน้าต่างในการควบคุมต่างๆ นี่เองจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมในปัจจุบันคอมพิวเตอร์จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้ เฉพาะในยุคนี้ที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น บุคคลต่างๆสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้โดยที่มีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้คนส่วนมากสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้

ในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาพัฒนาศักยภาพในการทำงานทุกคน เพราะผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการทำงานต่างๆได้ แล้วสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้นำความสามารถเหล่านี้มาสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

ปัจจุบันที่มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย ความต้องการของผู้คนก็ต้องการแรงงานหรือว่าคนจำนวนมากเพื่อพัฒนาองค์กรตัวเอง เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมองค์กรต่างๆมีความต้องการผู้คนที่มีความสามารถอย่างหลากหลาย เพื่อนำมาปรับใช้ให้กับองค์กรของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสูงสุดให้กับองค์กร และในปัจจุบันก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

เพราะในทุกวันนี้ผู้คนที่สามารถเข้าถึงได้ผู้คนต่างๆจะมีความสามารถมากยิ่งขึ้น หากเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ก็จะไม่สามารถแข่งกับคนอื่นได้ คอมพิวเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างความสามารถให้คนจนมาก ทุกคนต่างๆสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกราฟิกดีไซน์ที่ในปัจจุบันก็มีคลิปวีดีโอ รวมถึงเทคนิคต่างๆเพื่อเปิดสอน สร้างรายได้ในการทำอาชีพใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ รับวาดรูป แล้วอย่างอื่นอีกมากมายที่ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างรายได้

สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไร ว่าใครที่จะต้องการหารายได้ให้กับตัวเอง ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะการเข้าถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญว่าทำไมผู้คนมีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

และนี่เองก็สำคัญว่าคอมพิวเตอร์สร้างอาชีพให้กับคนต่างๆมาแล้วมากมาย ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆให้ได้มากยิ่งขึ้นและนำความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ 2020

แผนกไอทีและการจัดการองค์กร 

แต่ละบริษัทในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากที่จะมีผู้มีความรู้ทางด้านไอที ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในองค์กร ให้สามารถวางระบบภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการทำงานได้รวมทั้งยังมีในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการทำงาน อย่างไรก็ตามในแต่ละองค์กรแผนกไอทีถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์กร ยกตัวอย่างเช่นหน้าที่ของแผนกไอที

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเช็คว่าบุคลากรภายในองค์กรมีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ประมาณไหน เพื่อมีการวางแผนและการจัดซื้อให้เหมาะสมกับการทำงานในส่วนของที่เกินความจำเป็นมากเกินไปก็จะสูญเสียทรัพยากรหรือสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก หรือว่าหากซื้อต่ำกว่าความต้องการก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นี่คือความสำคัญของแผนกไอทีรวมทั้งยังมีหน้าที่ในส่วนของการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสาร และยังมีคนอื่นอีกมากมายที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ผู้คนในแผนกไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

ยุคปัจจุบันผู้คนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างที่รู้กันในแต่ละองค์กรก็มีความสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องว่าจ้างในส่วนของบุคลากรแผนกไอทีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบ ยกตัวอย่างเช่นระบบแลนซึ่งเชื่อมโยงสายภายในองค์กรเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นสายอินเทอร์เน็ต รวมถึงในการสั่งเครื่องPrintต่างๆ

ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการว่าจ้างมาเพื่อทำการวางระบบให้องค์กรให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับการทำงาน รวมถึงในส่วนของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของผู้ใช้ต่างๆ อย่างที่รู้กันว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดในส่วนนี้เองแผนกไอทีจึงเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดสรรองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างเยอะ

บริษัทที่ใหญ่ๆในปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องมีการจัดแผนกองค์กรให้มีความเหมาะสมต่อการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นบริษัทข้ามชาติหรือแม้แต่จะเป็นแบงค์ ที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะต้องจัดเก็บ ก็จะต้องมีแผนกไอทีที่จะมา support ในส่วนของการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เพื่อเข้ามาประมวลผลรวมทั้งยังต้องมีการดูแลควบคุมในส่วน Server ให้มีประสิทธิภาพ

ในการทำงานค่อนข้างมาก นี่จะเป็นรายจ่ายต่างๆที่บริษัทมีความจำเป็นจะต้องจ้างแผนกไอทีเพื่อการจัดสรรองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด รวมทั้งที่มีการใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายในองค์กร คอยแก้ปัญหาและวางระบบต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานนี่จึงเป็นความสำคัญของแผนกไอทีที่แต่ละองค์กรมีความจำเป็นจะต้องมีการว่าจ้างเข้ามาดูแล 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  next88 thailand

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ 

ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ได้แล้ว เนื่องจากราคาที่ต่ำลงค่อนข้างเยอะ รวมถึงในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ออกมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูงราคาตกต่ำลงผู้คนส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าถึงได้ไม่เพียงแต่บุคคลที่มีรายได้สูงจากพื้นเท่านั้น

คนที่มีรายได้ปานกลางหรือคนที่มีรายได้ต่ำก็สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน คอมพิวเตอร์ถือเป็นรากฐานของหลายอย่างในการดำเนินงาน ในการพัฒนาสภาพในการทำงานนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่า การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นเด็กที่อายุน้อยมากๆ หรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่อายุเยอะมากๆ ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งโทรศัพท์อีกต่อไป

ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศของเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเข้าถึงอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต เพื่อเรียนรู้ในส่วนของพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ว่าคอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรได้บ้างและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้งานอะไรได้บ้าง ความรู้นวัตกรรมหรือสิ่งต่างๆที่ถูกพัฒนาโดยตรงต่อการผ่านในส่วนของอินเตอร์เน็ต ผู้ขนส่งต่อความรู้กันอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนความคิดเห็นกันในส่วนต่างๆ นี่ถึงเป็นความคิดเห็นว่าทำไมการใช้คอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์สูงสุด

จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น การผลิตคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นมาจากการนำเสนอปัญหาของหลายๆอย่าง หากคนที่สามารถใช้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้และมีการแสดงความคิดเห็นว่า ส่วนใดของพืชชีวิตมีปัญหาหรือมีสิ่งใดที่ติดขัด

จะสามารถช่วยให้ไอเดียในการคิดค้นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอ นี่เองจะเป็นรูปแบบว่าทำไมผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นจะต้องรู้จักคอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ซึ่งในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สามารถเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆมากมาย ยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟน ในยุคปัจจุบันผู้คนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนไกลต่อไปแล้ว ผู้คนสามารถเข้าถึงระบบ internet ได้ทันที เข้า Application ต่างๆทำธุรกรรมทางการเงิน หรือแม้แต่จะไปทำกิจกรรมในโลกออนไลน์ผู้คนก็สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือในส่วนของสมาร์ทโฟนทำได้ทุกอย่างแล้ว

นี่เองจะมีรูปแบบในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของโลกใบนี้ หากผู้คนมีปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพิมพ์พื้นฐาน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนความรู้ จะทำให้โลกของเราสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นรากฐานของการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้นๆ 

 

สนับสนุนโดย  next88 ทางเข้า

เล่นคอมพิวเตอร์มากเกินไปเสี่ยงเป็นโรคต่างๆได้นะ

การเล่นคอมพิวเตอร์มากๆหรือนานๆสามารถเป็นโรคต่างๆได้เช่นกัน แนวทางพื้นฐานคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าหากพวกเราเล่นคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาที่ยาวนานๆหรือหลายชั่วโมงพวกเราจะส่งผลข้างเคียงอะไรได้บ้าง ซึ่งวันนี้จะเขียนสถานะการณ์การใช้คอมพิวเตอร์มากจนถึงนำมาซึ่งการทำให้พวกเรามีลักษณะอาการอื่นๆขึ้นมาได้ หรืออาการต่างๆที่พวกเราเป็นนั้นมาจากสาเหตุการเล่นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาดูกันเลย

การกดทับเส้นบริเวณข้อมือ (Carpel Tunnel Syndrome)

สำหรับผู้ใดที่มีลักษณะอาการปวดร้าวรอบๆดังต่อไปนี้ ข้อมือ ฝ่ามือ และก็นิ้วมือ หรือบางทีอาจจะรู้สึกถึงอาการชาที่มือ ไม่อาจจะกำมือให้แน่ได้ หรือสังเกตุได้ว่าเวลาพวกเราจับหรือหยิบอะไรก็จะไม่อยู่สิ่งของพวกนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการล่วงร่วงได้ค่อนข้างจะบ่อยครั้ง

ปัญหานี้เกิดขึ้นด้วยการที่พวกเรานั้นมีการจัดเม้าส์ที่ผิดวิธีหรือมีการเกร็งในเวลาจับเม้าส์มากเกินความจำเป็น สำหรับในการเกร็งข้อมมือนานๆไม่ว่าจะเป็นการจับเม้าส์หรือการกดแป้นคีย์บอร์ดเป็นระยะเวลานานๆจะมีผลให้ข้อมือของพวกเรามีการอักเสบขึ้นได้

แนวทางปฎิบัติเพื่อไม่ให้มีการเกร็งข้อมือหรือข้อมืออักเสบนี้

สามารถทำได้ด้วยวีธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เม้าส์แล้วก็คีย์บอร์ด ให้อยู่ในท่าสบายไม่เกร็งจนถึงเกินความจำเป็น หรือขยับท่านั่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงท่าจับเป็นประจำให้มือและก็ข้อมือได้มีการเปลี่ยนแปลงท่า เพื่อจะได้ไม่มีการเกร็งของข้อมือขึ้นได้ หรือท่านบางครั้งอาจจะวางมือให้ขนานไปกับพื้นโต๊ะทำงานของคุณ

และไม่ควรงอมือหรือเกร็งข้อมือเวลาใช้เม้าส์หรือแป้นคีย์บอร์ด และก็สิ่งนี้สำคัญสุดคือไม่สมควรใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลายาวนานมากนัก ควรจะมีการยืนขึ้นขึ้นหรือขยับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพักมือหรือการเดินเอยืดเส้นยืดสายให้กับตัวเอง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ตัวเองอีกด้วย

ถ้าหากอาการข้างตนยังไม่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่หาย ควรจะปฎิบัติดังต่อไปนี้

ถ้าหากคุณเองมีลักษณะอาการเกร็งที่ข้อมือหรือมือชาแล้วก็ทำการทำข้างต้นที่เสนอแนะไปแล้วยังไม่หายหรือไม่มีลักษณะดีขึ้นสักหน่อย ท่านควรจะไปพบเพทย์เฉพาะท่งเป็นการดีที่สุด เพื่อปรับแก้รักษาให้ทันทีทันควัน ถ้าปลดปล่อยไว้อาจะเป็นโรคอื่นๆได้ หรือไม่ก็บางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกับการทำงานคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่รู้ตัว

แต่ว่าพวกเรามีความคิดว่าเป็นเนื่องจากว่าปัจจัยมาจากการที่พวกเราจับเม้าส์แล้วก็คีย์บอร์ดมากไปแค่นั้น แต่ว่ารักษาอาการพื้นฐานยังไม่หาย ด้วยเหตุนี้ถ้าหากรักษาอาการพื้นฐานไม่หายควรจะไปพบหมอเพื่อตรวจให้แจ้งชัดว่ามีสาเหตุมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ จะได้ทราบจุดที่แน่ชัด เพื่อการดูแลและรักษาที่ถูกต้องรวมทั้งทันการ

 

ขอขอบคุณ  next88  ที่ให้การสนับสนุน

งานที่หายไปและปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังถูกพัฒนา 

อย่างที่รู้กันในยุคปัจจุบันที่มีการพยายามพัฒนาในสวนปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์คือสมองกลที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้คล้ายกับมนุษย์ ถูกโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการโปรแกรม คนในยุคปัจจุบันมีการทำงานที่มีการพัฒนาทางด้านไอทีค่อนข้างเยอะ ปัญญาประดิษฐ์ถูกเข้ามาทำงานในส่วนต่างๆแทนมนุษย์ในยุคปัจจุบันจึงทำให้แน่นะอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ที่งานของผู้คนจะหายไปมากยิ่งขึ้น

ผู้คนจะถูกแย่งงานทางด้านต่างๆและจำเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นศักยภาพในการทำงานด้านต่างๆให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่จะไปในยุค ต่อๆไปก็จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาและงานเก่าๆก็จะหายไป ยกตัวอย่างเช่นงานที่เกี่ยวกับทางด้านการใช้แรงงานต่างๆที่มีการขนย้ายต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันก็มีในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆที่มารองรับต่อการขนย้ายสิ่งของ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นนายกปัจจุบันที่แท็กซี่ มีการปรับตัวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาควบคุมรถยนต์ตัดปัญหาทางด้านโชเฟอร์ที่ขับโดยที่มีความง่วงหรือมีความเสี่ยงในการขับรถ นี่จะเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาอยู่เสมอให้นวัตกรรมเหล่านั้น มาทำงานแทนมนุษย์ สมองกลหรือสมองคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความพยายามจะพัฒนา

ถ้ามีการพัฒนาถึงขั้นสุดแล้วในปัญญาประดิษฐ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานในหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านศิลปะ งานใช้แรงงาน หน่วยงานพัฒนาทางด้านต่างๆก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้คนมีความพยายามจะพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ให้เข้าต่อทุกอาชีพ จึงทำให้ในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ว่างานต่างๆจะหายไปและผู้คนจะหางานได้ยากมากขึ้น แต่ในส่วนนี้เองหลายฝ่ายก็ออกมาบอกว่าในอนาคตงานที่หายไปเป็นความจริง

แต่อย่างไรก็ตามงานที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้คนที่สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์หรือซ่อมบำรุงในปัญญาประดิษฐ์ ดูนักซอฟต์แวร์ที่ในปัจจุบันมีความต้องการอย่างยิ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อให้พัฒนาในส่วนของไอทีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือพัฒนาสกิลทั้งด้านการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับต่อยุคอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า ในวันข้างหน้าอาจจะมีงานหลายรายงานที่เปลี่ยนไปและมีในส่วนหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทน

อย่างไรก็ตามถ้าหากมีการพัฒนาและปรับใช้ความรู้ต่างๆในยุคปัจจุบันและมีการเรียนรู้ทางด้านต่างๆ ก็จะมีความสามารถในการค้นหางานใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะงานที่หายไปก็จะมีงานเพิ่มขึ้นมาใหม่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็มีความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงหรือแม้แต่จะเป็นนักซอฟแวร์ ที่ไหนนาคตมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

 

สนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Smartphone 

โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ เป็นการย่อส่วนของ chipset ต่างๆและการประมวลผลลอกเลียนแบบมาจากคอมพิวเตอร์ มีการเขียน Software ต่างๆให้กลายมาเป็น Application ที่ใช้งานในระบบของสมาร์ทโฟน เพราะในปัจจุบันผู้คนมีความจำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์ที่พกติดตัวตลอดที่จะต้องมีความสามารถมากยิ่งขึ้นกว่าการโทรเข้าโทรออกจะเป็นเท่านั้น

ความต้องการของผู้คนต้องการจะส่งข้อความ และใช้อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรับชมดูหนังฟังเพลง ในส่วนเหล่านี้ในปัจจุบัน Smartphone ก็ถือว่าทำได้แล้ว และอีกอย่างคือการนำกล้องเข้ามาเพื่อการถ่ายรูปหรือเก็บภาพบรรยากาศต่างๆรวมถึงเก็บวีดีโอไว้

นี่จึงทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมากมายไม่ใช่เพียงแต่สมาร์ตโฟนเป็นเท่านั้น ยังมีในส่วนของส่วนประกอบที่มีความใกล้เคียงกันอย่าง iPad ที่มีการทำงานลักษณะคล้ายคลึงระหว่างสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอยู่เสมอของเทคโนโลยีต่างๆจึงทำให้ในส่วนของคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุด รูปแบบต่างๆหรือหน้าต่างคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและชื่อเรียกก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน การส่งต่อผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้มีการพัฒนา แล้วต่อยอดความรู้เหล่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะผู้คนไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้คุณภาพชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนไม่สามารถหยุดในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการผู้คนได้ และอย่างที่รู้กันว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้ความรู้ต่างๆในโลกออนไลน์สามารถส่งถึงการได้ง่ายมากขึ้นในปัจจุบัน 

ผู้คนสามารถส่งข้อความหรือส่งความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้คน ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าผู้คนในสมัยใหม่ที่ติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลา มีความต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารหรือหาข้อมูลต่างๆด้วยความรวดเร็ว ในส่วนเหล่านี้จึงทำให้สมาร์ทโฟนมีการพัฒนารุ่นใหม่ๆมาอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนมีบริษัทเทคโนโลยีหลายค่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานของ Smart Phone 

นี่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้คนมีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด ก็สามารถพัฒนาผ่านซอฟต์แวร์หรือแม้แต่จะเป็น Application ต่างๆอยู่เสมอ คอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่ผู้คนจะพัฒนาอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นวัตกรรมยังคงมีการเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนอยู่เสมอ 

 

สนับสนุนโดย  betbb

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และการทำงาน

ในยุคสมัยที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Desktop อุปกรณ์ Desktop คือระบบ PC ที่เป็นการตั้งโต๊ะอยู่ในสำนักงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการพิมพ์งานต่างๆและใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆมากที่สุด ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆ

ให้ความสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบ PC ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆหรือการเก็บข้อมูลต่างๆพบว่าสามารถทำได้ง่ายและมีราคาค่อนข้างถูก ไม่จำเป็นต้องมีสเปคค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆก็มีรูปแบบในการใช้งานแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำได้เกี่ยวกับ

กราฟฟิกหรือการออกแบบนี้จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคค่อนข้างสูงหรือมีราคาที่สูงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องพัฒนาหรือการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วตรงกับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด ไม่มีคนอื่นๆมากมายที่ถูกผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งาน

ในส่วนต่อมาที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันก็คืออุปกรณ์ Notebook อุปกรณ์อุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปในสถานที่ต่างๆได้โดยสะดวกและการใช้งานของผู้คนในการในยุคปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบความเร็วมากยิ่งขึ้น นกพรุ่งนี้ยุคปัจจุบันมีการใช้งานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

และมีสเปคที่สูงขึ้นแถมยังมีราคาที่ถูกลง ส่วนใหญ่ในตัวของโน๊ตบุ๊คจะไม่ทำงานในส่วนที่มีการใช้สเปคค่อนข้างสูงแต่จะใช้ในส่วนของงานที่ต้องการการคล่องตัวเช่นงานการใช้ Present ต่างๆ การนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็เริ่มมีการผลิตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

เพื่อให้รองรับการใช้งานทุกคนเพราะในปัจจุบันทุกคนมีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันและรูปแบบต่างๆเหล่านี้จึงมีการผลิตอุปกรณ์มากมายมาเพื่อรองรับการใช้งาน

ทำให้ผู้คนต่างๆในบริษัทต่างๆมีความจำเป็นจะต้องเลือกอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมต่อ การทำงาน ขอทหารซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงแต่ใช้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพก็เท่ากับว่าบริษัทต่างๆเหล่านั้นสูญเสียทรัพยากรต่างๆโดยใช้เหตุอย่างไรก็ตามเองในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยใช้คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์อีกมากมายหลากหลายแบ่งแยกกันไปตามลักษณะหรือตามงานที่มีความต้องการใช้ที่ไม่เหมือนกัน และนี่คือความสำคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานทางด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มรูปแบบในการทำงานใหม่ๆ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาทางด้านต่างๆ สาเหตุว่าทำไมผมจึงสำคัญกับการทำงานอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  entaplay thailand

ใช้แผ่นโฟมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นจำนวนมากของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้มีการเกิดกิจกรรมมากมายในโลกอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในสิ่งต่างๆการเชื่อมต่อทุกคนเข้าหากันรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ณปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ได้หลายบริษัทหลายๆกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างๆมีการพัฒนาศักยภาพในการที่จะเพิ่มผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงขยายฐานการตลาดให้ใหญ่ขึ้น อย่างที่รู้กันในโลกออนไลน์มีกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมากและคุณลูกค้าเหล่านี้ ส่วนใหญ่ก็มีกำลังการซื้อในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างมากรวมถึงสามารถซื้อสินค้าหลายๆอย่างได้ จึงทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างๆมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าเหล่านี้ให้มาซื้อสินค้า

และบริการของตัวเองที่ถูกผลิตขึ้นมา ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการค้าขายออนไลน์มีการปรับตัวขึ้นอย่างมาก หลายอย่างที่รู้กันในปัจจุบันมีความทวีคูณของการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายๆธุรกิจและหลายองค์กร ทำให้จำเป็นอย่างมากจะต้องมีการวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อการทำงาน

ในการทำธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสม การวางรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานจะทำให้สามารถดึงดูดใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้า การซื้อสินค้ามีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งเกิดมาใหม่หรือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาเป็นระยะเวลานาน

ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกลุ่มลูกค้าเก่า จึงทำให้มียอดขายสะสมในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก แต่ในส่วนของร้านค้าต่างๆที่พึ่งเกิดขึ้นมาใหม่มีความจำเป็นจะต้องพยายามให้มากขึ้น ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รู้ว่าเรากำลังนำเสนออะไรอยู่ แล้วถ้าหากซื้อสินค้าจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

นี่เองจึงเป็นการแข่งขันในปัจจุบันที่มีความเข้มข้นอย่างยิ่ง แล้วในปัจจุบันก็มีส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน ในตัวเองไม่ว่าผู้ใช้จะใช้คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ก็สามารถเข้าถึงในส่วนของแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ 

การที่ผู้คนซื้อของจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความเชื่อใจ พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นจะต้องมีการลงสินค้าให้เหมาะสมและชัดเจนว่าร้านของตัวเองมีจำหน่ายอะไรบ้าง แล้วสินค้าชนิดนั้นมีชนิดอะไรบ้าง สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นการสืบหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเลือกสินค้าก็ต้องมีความง่ายดาย

จึงจะทำให้ธุรกิจของตัวเองสามารถพัฒนาและสร้างความได้เปรียบ สร้างโอกาสการแข่งขันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของธุรกิจเป็นจำนวนมากใครที่รู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้มากที่สุด ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานรวมถึงนำเที่ยวแถวนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของตัวเองอยู่ร้านค้าตัวเอง สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆรวมถึงขยายฐานกันครอบครองลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

 

สนับสนุนโดย  entaplay pantip

คอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

ในยุคปัจจุบันทุกคนคงจะเป็นคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่างๆที่มีอยู่ หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ด้านใน อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์เริ่มต้นจากการคิดคำนวณง่ายๆ จากการที่มนุษย์มีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการคิดค้นหรือว่าในการจดบันทึกรวมทั้งยังสามารถคำนวณสิ่งต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์เกิดจากการนับนิ้วของคน ที่มีความต้องการในการช่วยนับตัวเลขแต่ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ ในปัจจุบันในธุรกิจต่างๆรู้จักกำนันต่างก็มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายหรือแม้แต่จะเป็นรถยนต์เครื่องบิน หรือไม่ว่าในยุคปัจจุบันก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างไม่รู้จบของคอมพิวเตอร์ยังคงมีอยู่เรื่อย ตั้งแต่ในยุคคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรกล หรือในส่วนของการเป็นลูกคิดการเป็นแผ่นหิน ในส่วนตอนนั้นมนุษย์ได้ทำการผลิตอุปกรณ์บางอย่างที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการคิดคำนวณสมการง่ายๆ หรือว่าใช้ในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ

ต่อมาก็เข้าสู่ยุคเครื่องจักรกลที่มีการพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรที่มีกลไกและความละเอียดมากขึ้น สร้างฟันเฟืองและการเปลี่ยนแปลงของการคิดคำนวณหรือเครื่องคำนวณ ในยุคนี้ก็มีจำพวกนาฬิกาคำนวณ หรือแม้แต่จะเป็นเครื่องคำนวณของปาสคาล คิดถึงเป็นยุคสมัยที่ผู้คนต่างมีความสนใจในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

และในยุคต่อมาก็เป็นเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการใช้ระบบไฟฟ้าหรือแม้แต่จะเป็นการใช้ระบบไฟหลอดไฟแต่ว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่จะอยู่ในการทหารมากกว่า หรือจะอยู่ในส่วนของการศึกษาที่ค่อนข้างมีระดับสูงเพราะราคาที่สูงมากขณะนี้ทางรัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนให้กับคนทั่วๆไปใช้งานได้ และในส่วนปีต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยุคอิเล็กทรอนิกส์ ในยุคนี้ก็เริ่มใช้กระแสไฟฟ้าและหลอดสูญญากาศเข้ามาแทน

การใช้งานของคอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ในโลกยุคหลังจากนี้คือยุคทรานซิสเตอร์ ซึ่งมีหลอดไฟสูญญากาศมีอายุการใช้งานสั้นและมีความร้อน มีขนาดที่ใหญ่จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นทรานซิสเตอร์ 

ยุคต่อมานั่นคือการเป็นแผงวงจรและสุดท้ายก็กลายเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ในการควบคุมดูแลคอมพิวเตอร์ จนมาถึงในยุคปัจจุบันที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เห็นกันอย่างแพร่หลาย ที่ผู้คนใช้ตามสถานที่ต่างๆตามบ้านเรือนหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ ในที่ทำงานต่างๆ

และในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ยังได้ถูกพัฒนาไปเป็นอุปกรณ์เล็กๆ ที่เรียกกันว่า Micro Controller ที่ควบคุมเซ็นเซอร์หรือส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่จะเป็นอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมความร้อนหรืออุณหภูมิและยังมีอื่นๆอีกมากมาย นี่คือการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  betbbthai